Hỏi anh tên họ những chi?
Nói cho em biết mai đi em chào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001