Sinh hoạt thì có bảy đồng,
Một đồng bớt lại, sáu đồng món ăn.
Anh trực nhật nghĩ băn khoăn,
Tiền thời có ít biết ăn những gì?
Rau muống chấm muối trường kỳ,
Thế mà đời vẫn cứ thì hiên ngang.


Nguồn: SGK Văn học 7, NXB Giáo dục, 2000