Áo cũ để vận trong nhà,
Áo mới để vận đi ra ngoài đường.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001