Hay gì sãi vãi ở chùa,
Một gian cửa cấm bốn mùa lạnh tanh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001