Canh khuya giấc điệp mơ màng,
Thấy hòn gạch thắm ngỡ vàng nâng niu.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007