Con sâu làm rầu nồi canh,
Một người làm đĩ hổ danh đàn bà.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)