Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/08/2019 16:08

Ông thánh còn có khi lầm,
Huống hồ bà lão tám nhăm tuổi đầu.


Khảo dị:
Ông thánh còn có khi lầm,
Huống chi con gái tám nhăm tuổi đầu.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969