Giã anh ở lại, tôi bước ra đi,
Mai ngày hội ngộ, ước gì lại được thở than.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001