Giàu sang nhiều kẻ đến nhà,
Khó khăn nên nỗi ruột rà xa nhau.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)