Đã trót nhúng tay vào thùng,
Chưa thanh thì cũng vẫy vùng cho thanh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001