Cô thỉ cô thi,
Cô đang đương thì, cô kẹo với ai.
Cô tú kẽo kẹt cô cai,
Vợ chồng thuyền chài kẽo kẹt dưới sông.
Mâm cốm kẽo kẹt mâm hồng,
Bát bịt, mâm đồng kẽo kẹt một nơi.
Mâm thịt kẽo với mâm xôi,
Thịt bùi xôi dẻo, kẽo nơi bà già.
Cùi dừa kẽo kẹt bánh đa,
Cái dĩa thịt gà kẽo kẹt lá chanh.
Nồi cơm kẽo với nồi canh,
Quả bí trên nhành kẽo với tôm he.
Bánh rán kẽo với nước chè,
Cô kia cò kè kẽo với anh đây.
Bà cốt kẽo với ông thầy,
Con chim loan phượng kẽo cây ngô đồng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975