Đấy phụng loan đây cũng phụng hoàng,
Đấy cháu Vương Mẫu, đây cũng con Ngọc Hoàng kém chi?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001