14/08/2020 23:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đấy phụng loan đây cũng phụng hoàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 16:03

 

Đấy phụng loan đây cũng phụng hoàng,
Đấy cháu Vương Mẫu, đây cũng con Ngọc Hoàng kém chi?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đấy phụng loan đây cũng phụng hoàng