Cổ tay em trắng như ngà,
Con mắt em liếc như là dao cau.
Miệng cười như thể hoa ngâu,
Cái nón đội đầu như thể hoa sen.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]