Thương nhau nước đục cũng trong
Ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)