Con vua thì lại làm vua,
Con nhà kẻ khó bắt cua tối ngày.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)