Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 16:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/07/2019 15:59

Nam mô một bồ dao găm,
Một trăm dao mác,
Một vạc dao bầu,
Một xâu thịt chó.


Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969