Nghe tin anh nói nhọc nhằn,
Mẹ cho trái mít anh mần cả xơ.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969