Đêm khuya trăng thanh gió mát,
Thấy chàng về hỏi khúc mắc chuyện chi.
Thuận buồm xuôi gió ra đi,
Chào rằng quân tử việc gì thở than?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001