Đâm tiêu nhớ tỏi ngùi ngùi,
Ngồi trông đám hẹ, tưởng mùi rau răm.
Ớ người bạn cựu trăm năm!
Quay tớ có nhớ nghĩa tằm hay không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001