Ghe bàu dọn dẹp kéo neo,
Mấy chú bạn chèo bắt cái hò hoan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001