Giọng đờn ai nghe đà hoà nhã,
Tiếng tơ đồng rỉ rả khoan thai.
Khách Chung Kỳ ngồi những lắng tai,
Xui lòng âm thầm phiền muộn, muốn xướng hoạ đôi bài nghe chơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001