Chúng chị là hòn đá tảng trên trời,
Các em chuột nhắt cứ đòi lung lay.
Cha đời chuột nhắt chúng bay,
Hòn đá tảng mà rớt xuống thì mày gãy xương.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009