Áo chưa rách anh đã thay vai
Quần thâm lẻ gấu như trai rong đường
Anh muốn chơi một chút đoạn trường
Hai bên phường đã ngược Mường bán buôn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001