Áo tứ thân là áo của tôi,
Sao chàng lại để cho người giằng co.
Chả tin tôi đáp xuống đò,
Lánh người Lưu Thuỷ, gặp đồ Sở Khanh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001