Đã cam quấn quít má đào,
Những mong chim nhạn mai trao chỉ hồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001