Con chim ham ăn còn mắc cái tròng,
Người mà ham của sao khỏi mắc vòng gian nan?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)