Một tay gõ mõ, gõ chuông,
Một tay bóp vú cô nàng nghe kinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]