Đến nơi mời bạn vô nhà,
Trầu têm thuốc hút, trải chiếu hoa bạn ngồi.
Xong xuôi em mới ngỏ đôi lời...


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001