Nam mô một bồ dao găm,
Một trăm con chó, một lọ mắm tôm,
Một ôm rau húng, một thúng rau răm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970