Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 10:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/08/2019 16:05

Nực cười thầy bói soi gương,
Thầy tu chải lược, người tu bực mình.


Khảo dị:
Nực cười thầy bói soi gương,
Thầy tu chải lược, cá mương hoá rồng.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969