Hỏi thăm đó mấy chị em,
Đây ta rọc lá gói nem gửi về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001