Cô kia răng trắng hạt bầu,
Hẳn cô người khách ở Tầu mới sang.
Cổ cô đeo chuỗi hạt vàng,
Bây giờ cô lại vơ quàng vơ xiên.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006