Hôm nay thứ bảy mình ơi,
Ngày mai chủ nhật đi chơi Bờ Hồ.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002