Hôm nay thứ bảy mình ơi,
Ngày mai chủ nhật đi chơi Bờ Hồ.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]