Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Tây Sơn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 31/03/2022 13:34 bởi tôn tiền tử
Phạm Trọng Huyến người làng Dũng Quyết, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Mậu Tuất (1778), quan Hàn lâm thị chế. Ông có tập Ý Yên chư cổ tích đề vịnh 75 bài, viết sau khi ông bị bãi nhiệm.