Hát đàn nam nữ đua xuân,
Trai xuân hồ hởi, gái xuân liệu lời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001