Áo đen đơm bộ khuy đen,
Mặc ai xa lạ ta cứ làm quen ở làng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001