04/07/2020 13:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo đen đơm bộ khuy đen

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 16:55

 

Áo đen đơm bộ khuy đen,
Mặc ai xa lạ ta cứ làm quen ở làng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo đen đơm bộ khuy đen