Trách người cầm lái không minh,
Bỏ thuyền vơ vẩn giữa ghềnh bơ vơ.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009