Hoa tươi trong độ gió đông,
Gái xinh, xinh đến có chồng thì thôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001