Đêm khuya thắp ngọn đèn chai,
Quen o nốc đáy ăn hoài cá tươi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004