14/08/2020 01:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm khuya thắp ngọn đèn chai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 16:33

 

Đêm khuya thắp ngọn đèn chai,
Quen o nốc[1] đáy ăn hoài cá tươi.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
[1] Thuyền có mui (tiếng địa phương Trung Bộ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm khuya thắp ngọn đèn chai