Đàn ông tuổi Tí thì tài,
Đàn bà tuổi Tí thì hai đời chồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001