Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
8 bài thơ
Tạo ngày 28/05/2019 12:41 bởi tôn tiền tử
Phạm Thu Yến sinh năm 1954 tại Nam Định.

Tác phẩm:
- Biết mình trong mắt ai (1990)