Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
8 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Chí Vinh (193 bài)
- H. Man (406 bài)
- Nguyễn Đình Chiến (16 bài)
- Thai Sắc (16 bài)
- Thu Phong (135 bài)
Tạo ngày 27/05/2019 12:41 bởi tôn tiền tử
Phạm Thu Yến sinh năm 1954 tại Nam Định.

Tác phẩm:
- Biết mình trong mắt ai (1990)