Đàn bà như cánh hoa tươi
Nở ra chỉ được một thời mà thôi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001