Lặng nghe kể ngược,
Hươu đẻ dưới nước,
Cá ở trên núi.
Đựng phân bằng túi,
Đựng trầu bằng gơ.
Bể thì có bờ,
Ruộng thì lai láng.
Hàng xẩm thì sáng,
Tối mịt thì đèn.
Hũ miệng thì kèn,
Loa miệng thì lo.
Cân cấn thì to,
Con voi bé tí.
Nhẵn nhụi thì mít,
Gai góc thì dừa.
Bồ hòn thì chua,
Nước cá thì thơm.
Người nằm ổ rơm,
Nhường giường cho chó.
Thất nghiệp thì giàu,
Bay thấp bồ câu,
Bay cao thì dế.
Chua thì có mía,
Ngọt thì có chanh.
Thịt lợn thì tanh,
Thịt bò thì ngậy.
Ngọt thì có cậy,
Chua thì có bánh đường.
Đi cày bằng quang,
Gánh phân bằng ách.
Bà vãi có sách,
Ông thầy ngồi không.
Quan cả đeo gông,
Thằng tù xử kiện.
Cái kiến thì to,
Con bò bé tí.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]