Chít chít meo meo,
Con mẻo con mèo.
Đuổi theo con chuột,
Con chuột chạy nhanh.
Luồn khe luồn hốc,
Con mèo nhanh lắm.
Giơ vuốt nhe nanh,
Đuổi theo con chuột.
Ô kìa! Con chuột,
Chẳng chạy được đâu.
Ô kìa! Con mèo,
Bắt ngay con chuột.


Đây là bài hát lúc chơi trò chơi dân gian Mèo đuổi chuột: Các bạn đứng thành vòng tròn và nắm tay nhau, chọn ra hai bạn đóng vai mèo và chuột. Chuột chạy xung quanh và có thể len qua khe hở giữa các bạn đứng, còn mèo đuổi theo.