Vẻ vè vè ve,
Nghe vè nói ngược.
Con chim mần tổ dưới nước,
Con cá mần tổ trên cây.
Thằng chết dắt trâu đi cầy,
Thằng sống chôn mày dưới lỗ.
Thuyền ông đi bộ,
Ngựa lội dưới sông.
Một bầy cá nhám lên đồng kiếm ăn.


Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009