Con cua mà có hai càng,
Đầu, tai không có, bò ngang cả đời.
Con cá mà có cái đuôi,
Hai vây ve vẩy, nó bơi rất tài.
Con rùa mà có cái mai,
Cái cổ thụt ngắn, thụt dài vào ra.
Con voi mà có hai ngà,
Cái vòi nó cuốn đổ nhà, đổ cây.
Con chim mà có cánh bay,
Bay cùng nam, bắc, đông, tây tỏ tường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]