Cùng chung trong một vườn
Mít, xoài yêu thương lắm
Cành đan nhau, cành vươn
Rễ bám lòng đất ấm

Và chung một vòm xanh
Gọi chim về làm tổ
Dù nắng cháy, mưa dầm
Đem lá cành che chở

Xoài bế “em” trên cao
Mít gùi “em” dưới gốc
Quả chẳng giống tí nào
Xoài trơn, mít gai góc

Hè về trong tiếng chim
Hót mừng mùa trái chín
Mùi hương dắt bé tìm
Quả đầu mùa ngọt lịm


Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017